top of page

afdruk

Volgens § 5 TMG

Huis Provence
Hoofdstraat 27A
56477 Waigandshain

 

Vertegenwoordigd door:
Huis Provence

 

Contact:
Telefoon:% 2B49-0151 70 54 54 33
E-mailadres:
  hausprovence@yahoo.com

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:
Huis Provence
Hoofdstraat 27A
56477 Waigandshain

 

Vrijwaring:

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met het algemene recht in overeenstemming met 7 (1) van de Duitse Telemediawet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat wij kennis nemen van een specifieke rechtsschending. Zodra we op de hoogte zijn van dergelijke wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud wij geen invloed hebben. We kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment dat ze werden gelinkt gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er werd geen illegale inhoud gevonden op het moment dat de link werd gemaakt. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Zodra we op de hoogte zijn van wetsovertredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

auteursrechten

De inhoud en werken op deze pagina's die door de exploitant van de website zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

gegevensbescherming

Onze website kan meestal worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Hierbij maken wij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van reclame- en informatiemateriaal waar niet uitdrukkelijk om is verzocht. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (''Google''). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc., VS (''Google''). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde ''Web Beacons'' (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbeacon kunnen eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website worden vastgelegd en verzameld. De door het cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitant samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen door `` geen cookies accepteren'' te selecteren in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder `` Extra> Internetopties> Gegevensbescherming> Instellingen '' ; in Firefox onder '' Extra's > Instellingen > Gegevensbescherming > Cookies ''); wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

 

Afdruk van  Afdrukgenerator  de  Advocatenkantoor Hasselbach, Frankfurt

Privacybeleid "Huis Provence"

 

invoering

Wij nemen de bescherming van de gegevens van de gebruikers van onze website en/of onze mobiele app (de "website" of de "mobiele app") zeer serieus en zetten ons in voor de informatie die gebruikers ons geven in verband met het gebruik van onze website en/of onze mobiele app (gezamenlijk: "digital assets"). Bovendien verbinden wij ons ertoe uw gegevens te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid legt onze praktijken uit met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie door uw gebruik van onze digitale activa (de "Diensten") wanneer u toegang krijgt tot de Diensten via uw apparaten.

Lees het privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw gegevens volledig begrijpt voordat u onze diensten gebruikt. Als u dit beleid hebt gelezen, het volledig hebt begrepen en het niet eens bent met onze aanpak, moet u stoppen met het gebruik van onze digitale middelen en diensten. Door onze diensten te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van deze richtlijn voor gegevensbescherming. Verder gebruik van de diensten houdt in dat u instemt met dit privacybeleid en alle wijzigingen daarin.

 

In dit privacybeleid leert u:

 • Hoe we gegevens verzamelen

 • Welke gegevens we verzamelen?

 • Waarom we deze gegevens verzamelen

 • Aan wie geven we de gegevens door

 • Waar de gegevens worden opgeslagen

 • Hoe lang worden de gegevens bewaard

 • Hoe we de gegevens beschermen

 • Hoe we omgaan met minderjarigen

 • Updates of wijzigingen in het privacybeleid

 

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die we kunnen verzamelen:

Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie die u verstrekt tijdens het registratieproces of die wordt verzameld door het gebruik van onze diensten ("niet-persoonlijke gegevens"). Niet-persoonlijke gegevens laten niet toe om conclusies te trekken over wie ze heeft verzameld. Niet-persoonlijke informatie die we verzamelen, bestaat voornamelijk uit technische en geaggregeerde gebruiksinformatie.

Individueel identificeerbare informatie, dwz alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren of die u met redelijke inspanning zou kunnen identificeren (“persoonsgegevens”). De persoonlijke informatie die we via onze diensten verzamelen, kan informatie bevatten die van tijd tot tijd wordt gevraagd, zoals namen, e-mailadressen, adressen, telefoonnummers, IP-adressen en meer. Als we persoonsgegevens combineren met niet-persoonsgebonden gegevens, behandelen we deze als persoonsgegevens zolang ze in combinatie bestaan.

Hoe verzamelen we gegevens?

Hieronder staan de belangrijkste methoden die we gebruiken om gegevens te verzamelen:

We verzamelen gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. Dus wanneer u onze digitale activa bezoekt en services gebruikt, kunnen we het gebruik, de sessies en gerelateerde informatie verzamelen, registreren en opslaan.

We verzamelen gegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal (bijvoorbeeld een e-mail met een opmerking of feedback).

We kunnen gegevens verzamelen uit bronnen van derden, zoals hieronder beschreven.

We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u inlogt op onze diensten via een derde partij zoals Facebook of Google.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te leveren en te exploiteren;

 • om onze diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;

 • om te reageren op uw feedback, vragen en verzoeken en om hulp te bieden;

 • om behoefte- en gebruikspatronen te analyseren;

 • voor andere interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;

 • om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventiemogelijkheden te verbeteren;

 • om schendingen te onderzoeken en om onze algemene voorwaarden af te dwingen en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of overheidsopdrachten;

 • om u te voorzien van updates, nieuws, promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze diensten. Bij promotionele e-mails kunt u zelf beslissen of u deze wilt blijven ontvangen. Zo niet, klik dan op de afmeldlink in die e-mails.

 

Met wie delen we deze gegevens?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze dienstverleners om onze diensten uit te voeren (bijv. opslag van gegevens via hostingdiensten van derden, technische ondersteuning, enz.).

We kunnen uw informatie ook in de volgende omstandigheden vrijgeven: (i) om illegale activiteiten of ander wangedrag te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen; (ii) om onze rechten van verdediging vast te stellen of uit te oefenen; (iii) om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid en de veiligheid van onze gebruikers of het publiek te beschermen; (iv) in geval van een controlewijziging bij ons of bij een van onze gelieerde ondernemingen (door middel van een fusie, overname of aankoop van (in wezen) alle activa, enz.); (v) om uw gegevens te verzamelen, te bewaren en/of te beheren met behulp van geautoriseerde externe providers (bijv. cloudserviceproviders), voor zover dit geschikt is voor zakelijke doeleinden; (vi) om met derden samen te werken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Om misverstanden te voorkomen willen wij u erop wijzen dat wij naar eigen inzicht niet-persoonsgebonden gegevens aan derden kunnen overdragen, doorgeven of anderszins gebruiken.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, autoriseren wij derden om webbakens, cookies, pixeltags, scripts en andere technologieën en analysediensten (“trackingtechnologieën”) te gebruiken. Deze trackingtechnologieën kunnen derden in staat stellen om automatisch uw gegevens te verzamelen om de navigatie-ervaring op onze digitale activa te verbeteren, hun prestaties te optimaliseren en een gebruikerservaring op maat te garanderen, evenals voor veiligheids- en fraudepreventiedoeleinden.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

We kunnen advertenties aanbieden via onze services en onze digitale activa (inclusief websites en applicaties die onze services gebruiken) die ook op u zijn afgestemd, zoals: B. Advertenties op basis van uw recente surfgedrag op websites, apparaten of browsers.

Om u deze advertenties te kunnen aanbieden, kunnen we cookies en/of JavaScript en/of web beacons (inclusief clear GIF's) en/of HTML5 local storage en/of andere technologieën gebruiken. We kunnen ook gebruik maken van derden, zoals: B. Netwerkadverteerders (d.w.z. derde partijen die advertenties tonen op basis van uw websitebezoeken) om gerichte advertenties te kunnen aanbieden. Externe aanbieders van advertentienetwerken, adverteerders, sponsors en/of diensten voor het meten van websiteverkeer kunnen ook cookies en/of JavaScript en/of webbakens (inclusief clear GIF's) en/of Flash-cookies en/of andere technologieën gebruiken om de effectiviteit te garanderen. advertenties en advertentie-inhoud voor u aanpassen. Deze cookies van derden en andere technologieën zijn onderworpen aan het specifieke privacybeleid van de betreffende derde partij en niet aan deze.

 

Waar slaan we de gegevens op?

Niet-persoonlijke gegevens

Houd er rekening mee dat onze bedrijven, evenals onze vertrouwde partners en serviceproviders, over de hele wereld zijn gevestigd. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, bewaren en verwerken we alle niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen in verschillende rechtssystemen.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard, verwerkt en opgeslagen in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan, Israël en voor zover nodig voor de juiste levering van onze diensten en/of wettelijk vereist (zoals hieronder verder uitgelegd) in andere rechtsgebieden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Houd er rekening mee dat we de verzamelde gegevens zo lang bewaren als nodig is om onze diensten te verlenen, om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Wij kunnen te allen tijde naar eigen inzicht onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen.

 

Hoe beschermen we de gegevens?

De hostingservice voor onze digitale assets biedt ons het online platform waarmee we u onze diensten kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene applicaties van onze hostingprovider. Het slaat uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en biedt veilige HTTPS-toegang tot de meeste delen van zijn diensten.

Ongeacht de maatregelen en inspanningen die door ons en onze hostingprovider worden genomen, kunnen en zullen we de absolute bescherming en beveiliging van de gegevens die u uploadt, publiceert of anderszins aan ons of anderen doorgeeft, niet garanderen.

Om deze reden willen we u vragen om veilige wachtwoorden in te stellen en, indien mogelijk, ons of anderen geen vertrouwelijke informatie te verstrekken waarvan de openbaarmaking, naar uw mening, u aanzienlijke of blijvende schade zou kunnen berokkenen. Aangezien e-mail en instant messaging niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen we u ook om geen vertrouwelijke informatie door te geven via een van deze communicatiekanalen.

 

Hoe gaan we om met minderjarigen?

De diensten zijn niet bedoeld voor gebruikers die de wettelijke meerderjarigheid nog niet hebben bereikt. We zullen niet bewust informatie van kinderen verzamelen. Als u meerderjarig bent, mag u de Services niet downloaden of gebruiken of informatie aan ons verstrekken.

 

We behouden ons het recht voor om op elk moment een bewijs van leeftijd te vragen, zodat we kunnen verifiëren dat minderjarigen onze diensten gebruiken. In het geval dat we ons ervan bewust worden dat een minderjarige onze services gebruikt, kunnen we deze gebruikers de toegang tot onze services ontzeggen en blokkeren, en kunnen we alle gegevens verwijderen die we over deze gebruiker hebben opgeslagen. Als je reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige gegevens aan ons heeft doorgegeven, neem dan contact met ons op zoals hieronder uitgelegd.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in het privacybeleid en alleen als we ervan overtuigd zijn dat:

 • het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren of af te sluiten (bijvoorbeeld om u zelf de diensten te verlenen of om klantenservice of technische ondersteuning te bieden);

 • het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, of

 • het gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze legitieme zakelijke belangen te ondersteunen (op voorwaarde dat dit te allen tijde gebeurt op een manier die evenredig is en uw gegevensbeschermingsrechten respecteert).

Als EU-ingezetene kunt u:

 • om bevestiging te vragen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en om toegang te vragen tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens en bepaalde aanvullende informatie;

 • de ontvangst te verzoeken van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;

 • de correctie van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;

 • verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons;

 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken, of

 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Houd er echter rekening mee dat deze rechten niet onbeperkt zijn en onderhevig kunnen zijn aan onze eigen legitieme belangen en wettelijke vereisten. Als u algemene vragen heeft over de persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Tijdens het verlenen van de diensten kunnen we gegevens over de grenzen heen overdragen aan gelieerde bedrijven of andere derde partijen en vanuit uw land/rechtsstelsel naar andere landen/rechtsstelsels wereldwijd. Door gebruik te maken van de diensten stemt u in met de overdracht van uw gegevens buiten de EER.

Indien u gevestigd bent in de EER, worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven naar locaties buiten de EER als wij er zeker van zijn dat er sprake is van een passend of vergelijkbaar niveau van bescherming van persoonsgegevens. We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we adequate contractuele afspraken hebben met onze derde partijen om ervoor te zorgen dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, zodat het risico van onrechtmatig gebruik, wijziging, verwijdering, verlies of diefstal van uw persoonlijke gegevens tot een minimum wordt beperkt en dat deze derden handelen te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten van het consumentenrecht in Californië

Als u de Services gebruikt als inwoner van Californië, hebt u mogelijk het recht op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA") om toegang tot en verwijdering van uw informatie te vragen.

Om uw recht op toegang tot en verwijdering van uw gegevens uit te oefenen, leest u hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen.

We verkopen geen persoonlijke informatie van gebruikers voor de bedoelingen en doeleinden van de CCPA.

 

Updates of wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen deze richtlijn voor gegevensbescherming van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien; de op de website gepubliceerde versie is altijd up-to-date (zie informatie over de "status"). Wij vragen u deze richtlijn gegevensbescherming regelmatig te controleren op wijzigingen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een bericht op onze website publiceren. Als u de services blijft gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van wijzigingen aan onze website, wordt dit beschouwd als uw bevestiging en instemming met de wijzigingen in het privacybeleid en uw toestemming om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze wijzigingen.

Contact

Als u algemene vragen heeft over de Services of de informatie die we over u verzamelen en hoe we deze gebruiken, neem dan contact met ons op via:

Naam: Huis Provence

Adres: Hauptstrae 27A, 56477 Waigandshain

E-mailadres: hausprovence@yahoo.com

bottom of page